قطعی برق و مدیریت مسئولان
دوشنبه 1 مرداد 1397

قطعی برق و مدیریت مسئولان

آقای روحانی، نمیدونم واقعاً چطور داری زندگی میکنی. کشور این همه مشکلات داره و تو هم هیچ کاری نمیکنی. حداقل چیزی که من دارم میبینم اینه که تو کم کاری م...