بادبادک باز
جمله‌ای از کتاب...
ناراحت شدن از یک حقیقت بهتر از تسکین یافتن با یک دروغ است.

بادبادک باز

خالد حسینی
تعداد صفحات:
368
وضعیت:
خوندمش

یکی از جملاتی که خیلی دوست داشتم:
فقط یک گناه وجود دارد، فقط یکی. آن هم دزدی است. هر گناه دیگری صورتِ دیگرِ دزدی است.
وقتی مردی را بکشی، زندگی را از او دزدیده‌ای. حق زنش را برای داشتن شوهر دزدیده‌ای، همینطور حق بچه‌هایش را به داشتن پدر. وقتی دروغ بگویی، حق طرف را برای دانستن راست دزدیده‌ای. وقتی کسی را فریب بدهی، حق انصاف و عدالت را دزدیده‌ای.
چیزی زشت تر از دزدی نیست.


این جمله رو هم درباره "ایران" نوشته بود:
آنها [ایرانیها] لبخند بر لب حرف‌های شیرین می‌زنند و با یک دست با محبت به شانه‌ات می‌کوبند و با دست دیگر جیبت را خالی می‌کنند.

کتاب بدی نیست. حوصله داشتید بخونید :-)