فارسی سازی بوت استرپ 3 و 4
شنبه 9 دی 1396

فارسی سازی بوت استرپ 3 و 4

برنامه نویس‌های وب که از بوت استرپ استفاده میکنن، مطمئناً با این مشکل روبرو بودن که برای قالب‌های فارسی (راست به چپ) مشکل داشتن. چون ساختار اصلی بوت ا...