سایت لومیناتی و پرهام مراد زاده سرابی
شنبه 23 شهریور 1398

سایت لومیناتی و پرهام مراد زاده سرابی

سایت لومیناتی یه سایت برای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بود که برای یه مشتری برنامه نویسی کردم. این مشتری اسمش پرهام مراد زاده سرابی بود. سای...